BOSS188 Kejohanan Mingguan
28 Sep 2020 - 04 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****20462,677.50
2DA***71162,376.60
3MA******1510,959.60
4CS*****3310,360.00
5GE**GE8,412.50
6KI****888,191.26
7BS***507,855.00
8MA***486,170.72
9MA*****556,100.50
10NJ**OT5,715.97
11SO*****915,372.65
12HA****214,431.51
13HA****874,127.49
14AN*******824,125.20
15AL******UD3,471.89
16NA******NG3,202.00
17NA*****453,065.00
18AP**772,677.50
19HE**IA2,628.72
20PR***292,560.58
21SI***TH2,375.26
22KU*****142,228.59
23FA*******652,196.00
24BO**732,138.00
25SH*****882,102.10
26ME******851,879.50
27JA***881,855.68
28MA***041,689.20
29RA********111,635.63
30AN***111,471.37

BOSS188 Kejohanan Mingguan
28 Sep 2020 - 04 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****201,635,566.50
2DA***71179,316.92
3JA****OH82,997.69
4MA******1531,608.10
5BS***5026,150.00
6KA*****1816,434.10
7CS*****3316,362.00
8HE**IA13,699.98
9MA*****5511,253.50
10RA*****8710,448.42
11HA****2110,042.31
12PR***298,985.86
13KI****888,562.24
14GE**GE8,412.50
15MA***487,264.61
16AL******UD7,242.98
17FA*******657,201.50
18AP**776,647.00
19NJ**OT5,715.97
20SO*****915,650.00
21TO**015,337.00
22AN*******825,003.05
23NA******NG4,662.00
24HA****874,602.73
25KU*****144,401.59
26SI***TH3,738.66
27MA**853,667.32
28ME******853,596.00
29HA****993,341.90
30NA*****453,065.00

BOSS188 Kejohanan Mingguan
28 Sep 2020 - 04 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****202,924,325.50
2DA***71179,658.12
3JA****OH96,178.19
4MA******1578,064.10
5BS***5027,730.00
6RA********1123,121.59
7KA*****1821,810.10
8CS*****3316,731.00
9HE**IA14,305.14
10HA****2114,169.96
11MA*****5513,796.95
12FA*******6513,388.75
13TE*****8313,205.00
14GE**GE12,200.50
15RA*****8712,051.80
16AZ*****4510,886.40
17PR***298,985.86
18KI****888,591.58
19AL******UD8,384.73
20NA******NG7,595.00
21MA***487,264.61
22OO***257,182.20
23AN*******826,771.10
24AP**776,647.00
25KU*****146,443.59
26SO*****916,422.16
27NJ**OT6,221.47
28TO**015,337.00
29TH**AZ4,830.52
30HA****874,602.73

BOSS188 Kejohanan Mingguan
28 Sep 2020 - 04 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****203,138,092.50
2DA***71181,808.75
3MA******15126,484.10
4JA****OH121,411.19
5GE**GE43,090.19
6HE**IA42,440.04
7RA********1128,653.73
8BS***5027,730.00
9PE**AI25,500.00
10ME******8523,114.00
11KA*****1822,063.18
12AZ*****4519,919.40
13HA****2119,297.01
14RA*****8718,229.92
15CS*****3316,776.50
16KL*******8416,599.50
17MA*****5515,485.45
18FA*******6515,367.15
19AN*******8213,994.10
20MA***4813,941.35
21TE*****8313,205.00
22SO*****9111,728.56
23MA***3610,823.42
24PR***299,974.08
25OO***258,787.85
26AL******UD8,630.28
27KI****888,591.58
28NA******NG8,464.50
29AZ*******6Z7,184.11
30TO**017,121.00

BOSS188 Kejohanan Mingguan
28 Sep 2020 - 04 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****203,686,941.25
2MA******15206,246.60
3DA***71181,827.00
4JA****OH165,837.69
5GE**GE72,649.19
6ME******8555,654.00
7PE**AI49,360.00
8HE**IA44,749.08
9BS***5031,780.00
10MA***4829,931.50
11RA********1129,095.18
12AZ*****4525,890.20
13FA*******6524,412.90
14RA*****8722,813.30
15KA*****1822,063.18
16KL*******8421,081.50
17HA****2119,297.71
18AP**7717,679.00
19MA*****5517,539.45
20CS*****3317,009.50
21TE*****8314,377.44
22AN*******8214,353.88
23KU*****1413,869.09
24SO*****9111,805.39
25PR***2911,774.36
26MA***3611,281.21
27NA******NG10,192.00
28OO***259,542.58
29AZ*******6Z9,454.96
30AL******UD8,784.03

BOSS188 Kejohanan Mingguan
28 Sep 2020 - 04 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****204,532,621.75
2MA******15206,796.60
3JA****OH184,537.81
4DA***71181,827.00
5GE**GE88,921.42
6KL*******8471,876.00
7ME******8559,458.00
8PE**AI49,560.00
9HE**IA48,681.72
10AP**7739,495.00
11BS***5037,980.00
12AB***5937,103.74
13MA***4834,352.55
14RA********1129,095.18
15MA*****5528,239.95
16AZ*****4525,890.20
17FA*******6525,049.65
18RA*****8724,758.57
19KA*****1823,783.18
20HA****2119,297.71
21CS*****3317,070.50
22KU*****1416,002.59
23SI*******DA14,749.70
24AN*******8214,440.38
25TE*****8314,377.44
26PR***2913,190.63
27SO*****9111,805.39
28NA******NG11,588.00
29MA***3611,366.51
30AZ*******6Z9,883.21

BOSS188 Kejohanan Mingguan
28 Sep 2020 - 04 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****205,011,695.25
2MA******15329,309.10
3JA****OH258,626.81
4DA***71181,827.00
5GE**GE118,061.23
6KL*******8472,781.50
7ME******8563,401.25
8PE**AI58,860.00
9MA*****5549,492.45
10HE**IA48,877.56
11AP**7746,210.00
12BS***5044,080.00
13AB***5939,022.99
14FA*******6537,211.90
15MA***4834,879.47
16RA********1129,095.18
17RA*****8726,333.82
18AZ*****4525,890.20
19KA*****1823,783.18
20HA****2119,297.96
21CS*****3319,024.50
22KU*****1416,109.59
23SI*******DA15,362.45
24MA**2115,016.36
25TE*****8314,929.44
26AN*******8214,458.63
27ET****IN14,432.50
28NA******NG13,725.00
29PR***2913,190.63
30SO*****9111,805.39

BOSS188 Kejohanan Mingguan
05 Okt 2020 - 11 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****20395,516.00
2JA****OH63,764.00
3GE**GE30,771.28
4MA******1530,543.00
5MA*****5524,550.00
6BO**7315,807.00
7OO***2514,296.30
8SI*******DA13,366.40
9ET****IN10,847.00
10FA******RI10,846.00
11KL*******846,640.00
12IR*****236,504.48
13AN*******826,303.25
14TK**884,998.00
15HE**IA4,955.76
16RA*****874,803.66
17SI***TH3,713.20
18AY*******LA2,989.01
19TA****662,970.89
20SI***592,892.00
21JE*******112,324.00
22AB***592,130.98
23MA**212,128.80
24TH**AZ2,110.90
25SA******302,037.45
26RE**RT1,746.90
27IZ**N11,737.89
28HA****211,689.75
29NA******NG1,456.50
30SY**991,409.75

BOSS188 Kejohanan Mingguan
05 Okt 2020 - 11 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****201,417,365.00
2JA****OH102,811.00
3DA***7137,665.68
4GE**GE32,769.91
5MA******1532,248.00
6MA*****5524,772.00
7BO**7322,381.00
8ET****IN18,344.00
9OO***2515,049.10
10HE**IA14,197.68
11SI*******DA13,945.90
12CS*****3312,801.00
13HA****2112,351.50
14FA******RI10,846.00
15AN*******829,150.75
16RA*****878,169.01
17IR*****236,870.21
18KL*******846,640.00
19TK**885,210.00
20SI***TH4,840.54
21TA****664,553.09
22AB***594,357.63
23SA*****773,981.50
24SI***593,902.00
25TH**AZ3,676.20
26AY*******LA3,574.47
27AZ*****453,370.00
28TA***963,365.50
29PR***293,059.66
30PE**AI2,700.00

BOSS188 Kejohanan Mingguan
05 Okt 2020 - 11 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****202,112,337.25
2JA****OH176,221.00
3GE**GE126,740.40
4DA***7153,602.41
5FA******RI51,942.00
6MA******1538,096.00
7PU****1137,686.64
8MA*****5529,885.50
9CS*****3326,346.00
10HE**IA23,191.56
11BO**7323,064.00
12KA*****1821,401.39
13ET****IN18,676.50
14SI*******DA16,969.50
15OO***2515,061.90
16SI***TH14,200.45
17HA****2113,226.75
18TA***9611,467.50
19AZ*****4511,210.40
20RA*****8710,986.01
21MA**219,295.55
22AN*******829,210.55
23IR*****237,369.13
24PR***297,307.57
25NI****KY7,254.85
26KL*******846,640.00
27PE**AI5,400.00
28TH**AZ5,272.70
29TK**885,210.00
30NA******NG4,778.50

BOSS188 Kejohanan Mingguan
05 Okt 2020 - 11 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****202,477,998.30
2JA****OH212,931.50
3GE**GE145,494.35
4FA******RI98,106.00
5DA***7185,868.05
6PU****1142,176.92
7MA******1538,096.00
8KA*****1832,860.87
9MA*****5532,198.00
10CS*****3329,763.00
11HE**IA29,120.76
12BO**7325,222.50
13MA**2119,655.47
14ET****IN19,127.00
15SI*******DA17,841.80
16AZ*****4517,788.40
17RA*****8716,151.71
18TA***9615,337.50
19SI***TH15,207.11
20OO***2515,061.90
21HA****2114,564.90
22PE**AI13,779.50
23GE***3613,190.50
24PR***2910,650.66
25AN*******8210,551.55
26RA********117,952.87
27NI****KY7,625.60
28IR*****237,376.52
2901******887,233.50
30KL*******846,640.00

BOSS188 Kejohanan Mingguan
05 Okt 2020 - 11 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****202,533,193.30
2JA****OH227,658.00
3GE**GE176,579.12
4DA***71125,900.90
5FA******RI98,106.00
6MA******1550,436.00
7PU****1142,176.92
8ET****IN41,411.00
9KA*****1832,860.87
10MA*****5532,851.00
11CS*****3332,740.00
12AZ*****4531,338.25
13HE**IA29,734.20
14BO**7329,432.50
15TA***9622,868.50
16MA**2122,402.82
17SI*******DA17,858.30
18OO***2517,098.60
19RA*****8716,986.21
20SI***TH15,391.66
21HA****2114,972.00
22AL******UD13,818.94
23PE**AI13,779.50
24HA**EY13,452.25
25GE***3613,190.50
26PR***2911,324.01
27AN*******8211,300.30
28RA********118,791.41
29YU*****NG8,672.48
3001******178,167.30

BOSS188 Kejohanan Mingguan
05 Okt 2020 - 11 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****202,895,098.30
2JA****OH278,268.13
3GE**GE191,380.39
4DA***71147,912.20
5MA******15110,358.00
6FA******RI98,106.00
7CS*****3361,880.00
8PU****1142,186.28
9ET****IN41,757.00
10AL******UD39,050.84
11HE**IA36,322.20
12MA*****5532,873.50
13KA*****1832,860.87
14OO***2532,544.30
15AZ*****4531,338.25
16BO**7330,960.00
17TA***9629,692.50
18MA**2123,731.66
19RA*****8718,944.90
20SI*******DA17,858.30
21SI***TH16,345.44
22HA****2116,283.90
23PR***2915,922.06
24HA**EY13,932.03
25PE**AI13,779.50
26GE***3613,282.50
2701******1712,266.90
28AN*******8211,365.30
29YU*****NG10,772.48
30NA*****459,652.75

BOSS188 Kejohanan Mingguan
05 Okt 2020 - 11 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****203,769,371.70
2JA****OH293,358.13
3DA***71204,244.05
4GE**GE195,568.51
5MA******15111,254.50
6CS*****33109,981.55
7FA******RI98,106.00
8AL******UD50,070.75
9AZ*****4542,738.70
10PU****1142,445.48
11ET****IN41,760.00
12HE**IA38,574.00
13TA***9637,326.00
14MA*****5534,900.50
15OO***2534,877.70
16BO**7334,447.50
17KA*****1833,771.67
18MA**2127,170.80
19PR***2925,130.49
20PE**AI21,779.50
21RA*****8718,973.15
22SI*******DA17,858.30
23HA****2117,183.47
2401******1717,009.40
25SI***TH16,914.13
26FE****8815,439.98
27HA**EY13,932.03
28GE***3613,282.50
29NA*****4513,051.25
30AN*******8212,760.55

BOSS188 Kejohanan Mingguan
12 Okt 2020 - 18 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1GE**GE40,089.95
2RA*****2039,713.00
3CS*****3326,575.00
4PE**AI21,400.00
5DA***7120,130.00
6TO**0116,806.79
7JA****OH10,782.00
8TM**809,010.00
9SI***TH8,518.58
10TA***967,924.00
1101******177,779.75
12PR***296,122.87
13HE**IA5,984.28
14AZ*******823,684.63
15HA**EY3,189.80
16MA*****553,133.00
17RO****IN2,798.00
18HA****212,686.50
19AN*******821,770.50
20BS***501,715.00
2101*******871,707.65
22AL******UD1,567.30
23NA*****451,540.00
24IS*****891,480.78
25B2*****431,469.34
26MA**211,388.10
27AZ*****451,337.80
28ZA***RA1,277.53
29TI****661,168.75
30NA******NG1,072.00

BOSS188 Kejohanan Mingguan
12 Okt 2020 - 18 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****201,434,722.00
2CS*****3395,618.00
3SI***TH61,560.02
4GE**GE46,651.98
5PE**AI44,535.50
6JA****OH39,144.50
7DA***7131,178.90
8TO**0116,921.99
9TA***9615,085.00
10HE**IA15,049.80
1101******1713,663.50
12PR***2911,516.92
13TM**8011,475.50
14AZ*****4511,261.15
15MA**217,910.48
16FE****886,475.41
17RO****IN6,114.00
18NA******NG5,115.00
19AZ*******824,223.54
20AL******UD4,206.55
21MA*****554,066.00
22ME******853,621.55
23HA**EY3,375.60
24BS***503,125.00
25TI****662,952.85
26IS*****892,798.98
27ET****IN2,697.50
28HA****212,686.50
29AN*******822,613.50
30KA*****182,107.60

BOSS188 Kejohanan Mingguan
12 Okt 2020 - 18 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****201,549,644.00
2CS*****33103,209.00
3SI***TH72,696.52
4PE**AI56,354.00
5GE**GE55,709.64
6JA****OH46,958.50
7DA***7141,052.10
8AZ*****4536,442.00
9HE**IA24,429.24
10TA***9621,379.00
11TO**0119,949.99
12MA*****5518,330.50
13PR***2916,212.54
14AL******UD15,896.10
1501******1715,238.60
16PU****1113,727.60
17TM**8013,184.50
18ET****IN10,211.50
1901*******879,960.55
20MA**218,932.21
21RO****IN7,347.00
22FE****886,475.41
23NA******NG5,422.00
24KK**885,198.45
25BS***504,505.00
26HA**EY4,433.90
27NA*****454,328.30
28AZ*******824,280.63
29IS*****893,901.33
30JA****463,710.20

BOSS188 Kejohanan Mingguan
12 Okt 2020 - 18 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****201,739,566.00
2CS*****33106,361.00
3GE**GE79,704.39
4SI***TH79,526.98
5ET****IN78,955.50
6PE**AI65,843.00
7JA****OH58,751.50
8AL******UD44,678.85
9DA***7142,099.70
10AZ*****4536,442.00
11HE**IA28,692.36
12TA***9626,795.00
13MA******1525,270.90
14MA*****5524,053.50
15PR***2923,498.73
1601*******8719,979.73
17TO**0119,949.99
1801******1716,955.85
19TM**8016,048.50
20RO****IN14,581.00
21PU****1113,727.60
22MA**2110,123.72
23JA****468,558.15
24KK**888,046.95
25FE****886,845.13
26NA******NG6,501.00
27SI*******DA6,421.40
28BS***506,420.00
29TI****664,830.25
30ZU*******RA4,633.42

BOSS188 Kejohanan Mingguan
12 Okt 2020 - 18 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****201,745,367.00
2CS*****33106,508.00
3ET****IN89,432.50
4GE**GE88,867.14
5SI***TH81,310.82
6JA****OH69,484.50
7PE**AI67,843.00
8AL******UD50,682.09
9DA***7145,250.48
10AZ*****4536,556.70
11HE**IA35,710.28
12TA***9627,019.00
1301*******8726,732.23
14MA*****5526,602.50
15MA******1525,672.90
16PR***2924,515.78
17GE***3623,914.49
18TO**0119,949.99
19KL*******8418,987.00
2001******1718,599.93
21RO****IN18,222.00
22TM**8018,079.50
23PU****1113,727.60
24BB***IS11,619.29
25BS***5010,690.00
26MA**2110,154.83
27JA****469,560.88
28FE****889,102.51
29NI****KY8,139.00
30NA******NG8,084.50

BOSS188 Kejohanan Mingguan
12 Okt 2020 - 18 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****202,000,580.00
2CS*****33106,518.00
3GE**GE103,557.56
4ET****IN90,078.50
5JA****OH86,540.00
6SI***TH81,955.20
7AZ*****4575,778.25
8PE**AI70,409.00
9AL******UD52,301.49
10DA***7145,356.72
11HE**IA38,416.40
12MA******1532,452.90
13MA*****5530,539.50
1401*******8728,643.53
15TO**0127,162.67
16TA***9627,092.00
17PR***2926,943.70
18RO****IN24,429.00
19GE***3623,914.49
20TM**8020,741.50
21KL*******8419,396.50
2201******1718,599.93
23PU****1113,727.60
24BS***5013,715.00
25NI****KY12,767.50
26FE****8811,889.81
27BB***IS11,656.29
28RO***DK11,438.00
29IS*****8910,599.11
30MA**2110,473.53

BOSS188 Kejohanan Mingguan
12 Okt 2020 - 18 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****202,062,150.00
2GE**GE165,139.56
3CS*****33109,102.00
4AZ*****4593,013.10
5ET****IN90,186.50
6JA****OH88,693.00
7SI***TH82,189.29
8PE**AI73,290.50
9MA******1571,548.80
10AL******UD52,340.00
11DA***7145,356.72
12HE**IA38,416.40
13MA*****5536,810.00
1401*******8728,643.53
15PR***2927,596.18
16TO**0127,162.67
17TA***9627,095.00
18TM**8025,698.00
19RO****IN25,640.00
20GE***3624,259.29
21KL*******8419,396.50
2201******1718,687.43
23BS***5014,590.00
24IS*****8914,472.81
25NI****KY14,460.50
26PU****1113,727.60
27BB***IS12,090.35
28FE****8811,945.25
29RO***DK11,438.00
30TH**AZ10,662.38

BOSS188 Kejohanan Mingguan
19 Okt 2020 - 25 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****20150,809.00
2GE**GE59,727.05
3AZ*****4555,904.25
4CS*****3348,080.00
5MA*****5532,542.00
6BI**8819,865.00
7HE**IA14,019.12
8BO**7310,311.00
919**808,865.00
10RA********118,555.67
11AP**778,036.00
12RO****IN5,422.00
13NI****KY3,846.50
14AG*******673,542.00
15SO*****OL3,414.72
16RO******713,345.95
17IS*****893,173.15
18ET****IN2,938.00
19KK**882,876.00
20PR***292,751.24
21TH**AZ2,637.06
22TM**802,435.00
23LO*******702,003.98
24YI*****NG1,845.00
25FA***931,636.26
26MC**661,629.60
27TO**011,511.00
28MA*******ND1,408.74
29RE**RT1,354.65
30TI****661,236.95

BOSS188 Kejohanan Mingguan
19 Okt 2020 - 25 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****201,585,140.50
2GE**GE78,595.30
3AZ*****4558,410.00
4CS*****3349,605.00
5MA*****5534,997.00
6HE**IA31,867.92
7BI**8829,843.35
8BO**7325,686.50
9KK**8815,497.00
1019**8015,408.00
11RO****IN15,142.00
12RA********118,763.92
13AP**778,467.00
14KU*****148,413.50
15RO******717,157.18
16IS*****896,425.31
17BS***504,080.00
18TH**AZ4,011.62
19NI****KY3,924.50
20AG*******673,874.00
21KN****233,665.00
22SO*****OL3,414.72
23RO***DK3,413.07
24TO**013,182.80
25PR***293,148.29
26TI****663,000.45
27RE**RT2,963.76
28ET****IN2,960.50
29AL******UD2,453.28
30TM**802,435.00

BOSS188 Kejohanan Mingguan
19 Okt 2020 - 25 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****201,735,932.50
2GE**GE91,896.59
3AZ*****4564,817.15
4CS*****3349,605.00
5MA*****5544,373.50
6HE**IA43,954.20
7BI**8831,789.35
8BO**7329,052.50
9RO****IN23,875.00
10KK**8821,094.00
1119**8019,415.00
12RA********1110,359.64
13IS*****899,771.96
14KU*****149,475.25
15AP**778,470.00
16ET****IN8,104.00
17RO******717,157.18
18TI****667,125.35
19TH**AZ6,545.82
20BS***506,395.00
21PR***295,492.59
22AY***OT5,343.34
23TM**805,248.50
24FA*******655,170.75
25SI***TH4,550.00
26KN****234,490.75
27RE**RT4,189.70
28AG*******673,959.42
29NI****KY3,924.50
30SO*****OL3,516.95

BOSS188 Kejohanan Mingguan
19 Okt 2020 - 25 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****201,872,037.50
2GE**GE94,563.92
3AZ*****4571,074.15
4FA******RI50,340.00
5CS*****3349,605.00
6MA*****5548,176.00
7HE**IA46,154.88
8BO**7338,901.50
9RO****IN33,521.00
10BI**8831,823.75
11KK**8821,227.00
1219**8019,491.00
13SI***TH15,859.00
14TI****6615,079.14
15FA*******6512,542.50
16IS*****8911,927.01
17AL******UD11,262.61
18ET****IN11,108.00
19RA********1110,448.25
20KU*****1410,076.92
21BS***509,895.00
22AP**778,470.00
23TH**AZ8,368.82
24PR***298,322.64
25HA****998,279.90
26RO******717,903.80
27NI****KY7,129.50
28ZU*******RA6,753.32
29RE**RT6,420.23
30TM**805,378.50

BOSS188 Kejohanan Mingguan
19 Okt 2020 - 25 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****202,328,331.50
2GE**GE109,807.73
3AZ*****4576,634.89
4MA*****5554,234.50
5FA******RI50,340.00
6CS*****3349,605.00
7HE**IA46,736.64
8RO****IN46,401.00
9BO**7340,299.50
10BI**8831,823.75
11KK**8821,227.00
1219**8019,549.00
13FA*******6518,081.50
14SI***TH16,359.52
15TI****6615,401.14
16HA****9914,598.55
17ET****IN14,320.50
18NI****KY13,824.30
19IS*****8913,791.93
20AL******UD12,477.45
21BS***5012,245.00
22TH**AZ11,943.56
23KU*****1410,527.49
24RA********1110,448.25
25PR***298,628.70
26AP**778,470.00
27RO******717,903.80
28ZU*******RA7,767.31
29MA******157,353.30
30RE**RT6,420.23

BOSS188 Kejohanan Mingguan
19 Okt 2020 - 25 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****202,328,331.50
2GE**GE138,174.83
3AZ*****45109,449.94
4RO****IN70,852.00
5CS*****3368,180.00
6MA*****5568,052.50
7HE**IA51,230.16
8FA******RI50,380.00
9BO**7343,902.50
10BI**8831,823.75
11HA****9928,328.05
1219**8025,165.00
13AL******UD22,528.45
14MA******1522,025.50
15TI****6621,865.39
16KK**8821,227.00
17FA*******6518,081.50
18SI***TH16,389.94
19TH**AZ15,997.12
20IS*****8915,784.08
21NI****KY15,041.90
22ET****IN14,357.50
23BS***5012,995.00
24KU*****1411,515.59
25RA********1110,448.25
26ZU*******RA9,569.90
27PR***298,634.30
28AP**778,470.00
29RO******717,903.80
30KI****886,941.97

BOSS188 Kejohanan Mingguan
19 Okt 2020 - 25 Okt 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****202,638,644.25
2GE**GE142,702.66
3AZ*****45136,911.75
4CS*****3387,471.00
5RO****IN71,494.00
6MA*****5568,915.50
7HE**IA52,988.40
8FA******RI50,380.00
9BO**7345,012.50
10FA*******6531,995.00
11AL******UD31,935.05
12BI**8831,823.75
13HA****9930,737.95
1419**8030,366.50
15MA******1528,925.50
16TI****6625,312.09
17KK**8821,227.00
18TH**AZ20,128.42
19SI***TH16,586.94
20BS***5016,585.00
21IS*****8915,904.48
22NI****KY15,405.15
23ET****IN14,357.50
24KU*****1414,081.55
25RE**RT10,596.18
26RA********1110,448.25
27ZU*******RA10,084.80
28PR***298,945.98
29AP**778,470.00
30RO******717,903.80

BOSS188 Kejohanan Mingguan
26 Okt 2020 - 01 Nov 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****20113,140.00
2FA*******6515,638.50
3RO****IN14,503.00
4AG*******6713,174.00
5HE**IA12,358.98
6SI***TH11,364.12
7MA*****5510,508.50
8AP**779,753.50
9CS*****336,986.00
10KE*******266,696.20
11BS***506,330.00
12SO*****915,842.50
13AY***OT4,949.94
14TH**AZ4,947.60
15GE**GE3,022.75
16AL******UD2,987.60
17TH******062,821.70
18RE**RT2,517.60
19JA****462,290.75
20WM****931,916.49
21RA********111,903.37
22JA****OH1,865.50
23SO*****OL1,849.15
24BO**731,782.00
25MA******151,667.80
26AL***991,627.35
2701*******041,603.19
28JO*****871,329.97
29AZ*****451,188.94
30IS*****891,151.00

BOSS188 Kejohanan Mingguan
26 Okt 2020 - 01 Nov 2020

KedudukanNama penggunaJumlah perolehanKedudukan atas / bawah
1RA*****20133,716.00
2SO*****9177,782.93
3AL******UD32,783.76
4HE**IA30,937.50
5FA*******6525,501.95
6RO****IN22,451.00
7AP**7720,056.47
8MA*****5519,310.00
9SI***TH14,027.22
10AG*******6713,926.00
11BO**7312,948.00
12AL**8812,247.46
13KE*******2612,129.10
14BS***5011,880.00
15AY***OT11,300.14
16RA********118,509.50
17TH**AZ7,315.20
18CS*****337,145.00
19JO*****876,370.27
20JA****OH5,948.50
21SH******925,262.70
22GE**GE4,832.19
23NI****KY4,593.75
2419**804,167.00
25TI****664,115.00
26TH******062,904.62
27XO****802,890.96
28JA****462,753.79
29SO*****OL2,646.25
30RE**RT2,571.42
24 live support
WeChatboss188my